Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định

5 (100%) 2 votes

Khi chúng ta sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định sẽ rơi vào tình trạng bị hao mòn, vậy nếu như cần phải dịch chuyển hay là làm một việc gì đấy có liên quan đến việc thống kê tài sản thì chúng ta cần phải tính toán như thế nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khấu hao tài sản cố định, cũng như nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định để biết rõ hơn về giá trị của tài sản mình đang có các bạn nhé.

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Để hiểu được khấu hao tài sản cố định là gì, trước tiên chúng ta cần phải biết về khấu hao các bạn ạ. Theo đó, khấu hao chính những đánh giá, tính toán và phân bổ một cách hệ thống về giá trị của tài sản, dựa trên sự hao mòn của tài sản trong một thời gian đã sử dụng nó. Cò khấu hao tài sản cố định, sẽ được tính vào giá trị về chi phí của xuất kinh doanh ở trong suốt khoảng thời gian mà tài sản cố định được sử dụng.

khấu heo tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định, khi tính toán có liên quan đến sự hao mòn tài sản, nó được thể hiện qua việc giảm dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng, bởi nó đã tham gia vào chính quá trình sản xuất kinh doanh và sự hao mòn có thể xảy ra tự  nhiên hoặc là từ tiến bộ trong khoa học công nghệ.

Để hiểu rõ hơn về cách tính toán khấu hao tài sản cố định, bài viết này chúng tôi sẽ nêu ra Điều 12, nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định một quy định trong thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mong rằng, với những thông tin đó sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về tài sản cố định cũng cách tính toán hao mòn.

Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định, nằm trong điều 13 của thông tư với hai nội dung chính là nguyên tắc về tính mòn tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định. Trong đó:

Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định

Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định sẽ có 4 quy định chính gồm có:

Thứ nhất, việc tính hao mòn về tài sản cố định sẽ được thực hiện mỗi năm 1 lần trong tháng 12, việc này phải được thực hiện trước khi sổ kế toán khóa. Tất cả tài sản cố định, đều phải được tính hao mòn theo đúng với quy định trong khoản 1 của Điều 12 của chính thông tư này, thời gian tính đến hết ngày 31/12 của năm thực hiện tính hao mòn.

Thứ hai, quy định tài sản cố định nằm trong điểm c của khoản 2 trong Điều 12 thông tư này về thực hiện tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định sẽ áp dụng theo quy định nằm trong Điều 12 của thông tư này.

Thứ ba, trong trường hợp mà thực hiện việc bàn giao; chia tách; sáp nhập; giải thể cơ quan; tổ chức; đơn vị; doanh nghiệp, khi nào hao mòn về tài sản cố định của năm tài chính của cơ quan, sẽ do người có thẩm quyền thực hiện quyết định bàn giao; chia tách; sáp nhập; giải thể cơ quan; tổ chức; đơn vị; doanh nghiệp được thực hiện ở cơ quan; tổ chức; đơn vị; doanh nghiệp tiếp nhận tài sản.

Thứ tư, trong trường hợp nếu như thực hiện kiểm kê, tài sản cố định được đánh giá lại theo quyết định từ cơ quan và người có thẩm quyền thì khi này hao mòn tài cố định sẽ được xác định dựa trên cơ sở giá trị khi đánh giá lại. Sau khi thực hiện kiểm kê từ năm tài chính mà người có thẩm quyền, cơ quan xác định về giá trị đánh giá lại.

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định, bao gồm có 3 nội dung chính cơ bản sau:

Thứ nhất, nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định, đối với những tài sản cố định nằm trong quy định ở điểm a, điểm b của khoản 2 Điều 12 trong Thông tư này thì sẽ được thực hiện theo đúng với quy định áp dụng vào doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với những tài sản cố định mà nằm trong quy định của điểm c khoản 12 của thông Thông tư này, thì việc thực hiện trích khấu hao tài sản cố định sẽ được thực hiện từ này mà tài sản cố định đã được sử dụng vào trong hoạt động kinh doanh, hay là cho thuê; liên doanh, rồi liên kết và đã thôi trích khấu hao tài sản cố định, từ ngay sau ngày ngừng sử dụng đến tài sản này vào trong hoạt động kinh doanh; cho thuê; liên doanh và liên kết.

Thứ ba, chi phí khấu hao tài sản cố định khi tính toán, phải được phân bổ cho đối với từng hoạt động của sự nghiệp bao gồm: hoạt động kinh doanh; cho thuê; liên kết để có thể hạch toán được chi phí cho từng hoạt động tương ứng.

Thực tế dù bạn là ai, thì cũng nên hiểu biết về khấu hao tài sản cố định để có thể nhận biết được cách tính toán, giá trị tài sản mình có được và đang sử dụng trong chính hoạt động kinh doanh của bản thân. Việc tính khấu hao tài sản cố định nó vô cùng quan trọng, trong hoạt động của một doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Như vậy là chúng tôi đã cho các biết về khấu hao tài sản cố định là gì, cũng như nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định rồi đó. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, các bạn nên tìm hiểu thêm về những nội dung trong thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nhé.

Sophieparis.vn

Please follow and like us: