Các khối thi 2017 và những tổ hợp khối thi mới

So với năm 2016, các khối thi 2017 được mở rộng thêm các tổ hợp môn thi mới bên cạnh các tổ hợp môn thi truyền thống. Việc bổ sung các tổ hợp môn thi mới nhằm giúp các thí sinh có thêm nhiều lựa chọn ngành nghề, nhưng không ít thí sinh còn đang mơ hồ về khối thi. Để thoát khỏi tình trạng này các học sinh cần phải xác định rõ mục tiêu, ngành nghề muốn cho tương lai.

[Read more…]

Please follow and like us: